Start

Nordiska mästerskap i bruksprov och IPO den 18-20 september i Stockholm

 Vi tackar för oss!

Stockholmsdistriktet vill tacka alla fantastiska
tävlande, publik, funktionärer och sponsorer som hjälpt oss att få till detta Nordiska mästerskap i bruksprov och IPO 2015 på Vallentuna IP!

Stort tack!


GRATTIS TILL ALLA VINNARE!

Se alla resultat/View all results

Spår
Hanna Närhi med Tending Dayfly “Kit”, Finland

Hanna_Narhi
Foto: Anki Stareborn

Sök
Monica Tegler med NBCH Tunevannets Izi, Norge

Monica_Tegler
Foto: Anki Stareborn

Rapport
Jonna Markkanen med Aktivistin Silkki, Finland

Jonna_Markkanen
Foto: Anki Stareborn

Skydds
Sverker Lindblad med Lindjax Jetson, Sverige

Sverker_Lindblad
Foto: Anki Stareborn

IPO
Vesa Kousamnen med Musketeer’s Hari, Finland

Vesa_Kousamnen
Foto: Anki Stareborn

 


GRATTIS ALLA LAGVINNARE

Spår
Sverige

2015_09_20_604
Foto: Anki Stareborn

Sök
Norge

2015_09_20_615
Foto: Anki Stareborn

Rapport
Sverige

2015_09_20_625
Foto: Anki Stareborn

Skydds
Sverige

2015_09_20_634
Foto: Anki Stareborn

IPO
Danmark

2015_09_20_647
Foto: Anki Stareborn

 


Galleri

Här kommer fotografier att publiceras under tävlingsdagarna.
Galleri/Gallery

YouTube
Här kommer du kunna se  youTube filmer under tävlingsdagarna.
Till YouTube/To YouTube