Gruppindelning Sökhundar

KATALOG NUMMER/CATALOG NO. STARTGRUPP/STARTING GROUP STARNR/       STARTING NUMBER LAND / COUNTRY FÖRARE/DOGHANDLER
201 1 1 SE Jonny Hallgren
202 2 5 SE Hanna Högström
203 3 9 SE Heléne Gustafsson
204 2 7 FI Antti Arponen
205 1 3 FI Kaarina Jaakola
206 2 8 NO Monica Tegler
207 3 12 NO Bernt Hinna
208 1 4 NO Tom Larsen
209 2 6 DK Klaus Sandager
210 1 2 DK Per Lindberg
211 3 10 DK Kurt Nielsen