Detaljerat program

 
SPÅRHUNDAR LÖRDAG/TRACKING DOGS SATURDAY

Domare spår/Judges tracking:
Tiina Hiljanen FI, Ingar Oliversen NO

Domare lydnad/ Judges obedience:
Tomas Karlsson SE, Allan Iversen DK

07.15 Samling grupp 1 och domare spår samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår /Gathering to depart for tracking group 1 and Judges tracking at meeting place A Vallentuna IP
08.15 Samling grupp 2 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår/Gathering to depart for tracking group 2 at meeting place A Vallentuna IP
09.30 Samling samlingsplats A grupp 3 Vallentuna IP för avfärd till spår/Gathering to depart for tracking group 3 at meeting place A Vallentuna IP
10.50 Samling domare lydnad vid tävlingsplanen Vallentuna IP/Gathering Judges obedience at competition arena Vallentuna IP
11.00 Lydnad grupp 1 tävlingsplanen Vallentuna IP /Obedience tracking dogs group 1 at competition arena Vallentuna IP
11.50 Lydnad grupp 2 tävlingsplanen Vallentuna IP /Obedience tracking dogs group 2 at competition arena Vallentuna IP
12.40 Lydnad grupp 3 tävlingsplanen Vallentuna IP/Obedience tracking dogs group 3 at competition arena Vallentuna IP
SPÅRHUNDAR SÖNDAG/TRACKING DOGS SUNDAY

 Domare spår/Judges tracking:
Tomas Karlsson SE, Allan Iversen DK

Domare uppletande/ Judges article search:
Tiina Hiljanen FI, Ingar Oliversen NO

07.15 Samling grupp 3 och domare spår samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår /Gathering to depart for tracking group 3 and Judges tracking at meeting place A Vallentuna IP
08.15 Samling grupp 1 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår /Gathering to depart for tracking group 1 at meeting place A Vallentuna IP
09.30 Samling grupp 2 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår/Gathering to depart for tracking group 2 at meeting place A Vallentuna IP
10.45 Samling grupp 3 och domare för uppletande samlingsplats A Vallentuna IP/Gathering group 3 and judges article search at meeting place A Vallentuna IP
11.00 Uppletande grupp 3/Article search group 3
11.30 Samling grupp 1 för uppletande samlingsplats A Vallentuna IP/Gathering group 1 for article search at meeting place A Vallentuna IP
11.40 Uppletande grupp 1/Article search group 1
12.05 Samling grupp 2 för uppletande samlingsplats A Vallentuna IP/Gathering group 2 for article search at meeting place A Vallentuna IP
12.20 Uppletande grupp 2/Article search group 2
 
RAPPORTHUNDAR LÖRDAG/MESSENGER DOGS SATURDAY

 Domare rapport/Judges messenger:
Michael Hanson SE, Jani Heinilä FI

Domare lydnad/ Judges obedience:
Michael Hanson SE, Jani Heinilä FI

06.30 Samling rapporthundar och domare parkering vid Scandic Hotell för avfärd /Gathering to depart messenger dogs and judges at the parkingplace at Scandic Upplands Väsby Hotel
13.50 Samling domare lydnad vid tävlingsplanen Vallentuna IP/Gathering Judges obedience at competition arena Vallentuna IP
14.00 Lydnad tävlingsplanen Vallentuna IP/
Obedience at competition arena Vallentuna IP
RAPPORTHUNDAR SÖNDAG/MESSENGER DOGS SUNDAY

 Domare rapport/Judges messenger:
Michael Hanson SE, Jani Heinilä FI

Domare uppletande/ Judges article search:
Michael Hanson SE, Jani Heinilä FI

06.30 Samling rapporthundar och domare parkering vid Scandic Hotell för avfärd /Gathering to depart messenger dogs and judges at the parkingplace at Scandic Upplands Väsby Hotel
13.45 Samling rapporthundar och domare för uppletande samlingsplats A Vallentuna IP/Gathering messenger dogs and judges for article search at meeting place A Vallentuna IP
14.00 Uppletande rapporthundar/Article search messenger dogs
 
SKYDDSHUNDAR LÖRDAG/ PROTECTION DOGS SATURDAY

 

Domare spår/Judges tracking:
Dorthe Dalgaard Nielsen DK, Johnny Knutsen NO

Domare avsök/Judges search:
Toni Larsson SE, Dorthe Dalgaard Nielsen DK

Domare uppletande/Judges article search:
Johnny Knutsen NO, Toni Larsson SE

06.45 Samling skyddshundar och domare spår samlingsplats A Vallentuna IP/
Gathering protection dogs and judges tracking to depart for tracking
10.50 Samling för avsök skyddshundar och domare avsök Danderyd Täby BK/
Gathering at Danderyd-Täby BK for protection dogs and judges serach to depart for tracking
14.45 Samling skyddshundar och domare för uppletande skyddshundar samlingsplats A Vallentuna IP/ Gathering protection dogs and judges article search at meeting place A Vallentuna IP
15.00 Uppletande skyddshundar/ Article search protection dogs
SKYDDSHUNDAR SÖNDAG/PROTECTION DOGS SUNDAY

 Domare lydnad/ Judges obedience:
Dorthe Dalgaard Nielsen DK, Johnny Knutsen NO

Domare skydd/Judges protection:
Toni Larsson SE, Dorthe Dalgaard Nielsen DK

09.50 Samling domare lydnad vid tävlingsplanen Vallentuna IP/Gathering Judges obedience at competition arena Vallentuna IP
10.00 Lydnad tävlingsplanen Vallentuna IP/Obedience at competition arena Vallentuna IP
14.30 Samling domare skydd vid tävlingsplanen Vallentuna IP/Gathering Judges protection at competition arena Vallentuna IP
14.30 Provhund skydd/Test dog protection
14.40 Skydd tävlingsplanen Vallentuna IP/Protection at competition arena Vallentuna IP

 

 
SÖKHUNDAR LÖRDAG/SEARCH DOGS SATURDAY

 

Domare sök/Judges search:
Hans Öijerstedt SE, Sirpa Ahola FI

Domare lydnad/ Judges obedience:
Kirsten Christensen DK, Finn Rive NO

06.50 Samling domare lydnad vid tävlingsplanen Vallentuna IP/
Gathering Judges obedience at competition arena Vallentuna IP
07.00 Lydnad grupp 1 tävlingsplanen Vallentuna IP/Obedience group 1 at competition arena Vallentuna IP
07.50 Lydnad grupp 2 tävlingsplanen Vallentuna IP/Obedience group 2 at competition arena Vallentuna IP
07.50 Samling grupp 1 och domare sök samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök /Gathering to depart for search group 1 and Judges search at meeting place A Vallentuna IP
08.40 Lydnad grupp 3 tävlingsplanen Vallentuna IP/Obedience group 3 at competition arena Vallentuna IP
08.50 Första sökhund grupp 1/First search start group 1
10.10 PRELIMINÄR Samling grupp 2 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök /Gathering to depart for search group 2 at meeting place A Vallentuna IP
11.10 PRELIMINÄR Första sökhund grupp 2/ First search start group 2
13.00
PRELIMINÄR
Samling grupp 3 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök /Gathering to depart for search group 3 at meeting place A Vallentuna IP
14.00
PRELIMINÄR
Första sökhund grupp 3/ First search start group 3
SÖKHUNDAR SÖNDAG/SEARCH DOGS SUNDAY

 

Domare sök/Judges search:
Kirsten Christensen DK, Finn Rive NO

Domare uppletande/ Judges article search:
Hans Öijerstedt SE, Sirpa Ahola FI

07.00 Samling grupp 3 och domare sök samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök /Gathering to depart for search group 3 and Judges search at meeting place A Vallentuna IP
07.05 Samling grupp 1 och domare för uppletande samlingsplats A Vallentuna IP/Gathering group 1 and judges article search at meeting place A Vallentuna IP
07.20 Uppletande grupp 1/Article search group 1
07.45 Samling grupp 2 för uppletande samlingsplats A Vallentuna IP/Gathering group 2 for article search at meeting place A Vallentuna IP
08.00 Första sökhund grupp 3/First search start group 3
08.00 Uppletande grupp 2/Article search group 2
08.20
PRELIMINÄR
Samling grupp 1 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök /Gathering to depart for search group 1 at meeting place A Vallentuna IP
09.20
PRELIMINÄR
Första sökhund grupp 1/First search start group 1
11.20
PRELIMINÄR
Samling grupp 2 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök /
Gathering to depart for search group 2 at meeting place A Vallentuna IP
12.20
PRELIMINÄR
Första sökhund grupp 2/First search start group 2
12.55 Samling grupp 3 och domare för uppletande samlingsplats A Vallentuna IP/Gathering group 3 and judges article search at meeting place A Vallentuna IP
13.10 Uppletande grupp 3/Article search group 3

 

 
IPO LÖRDAG/IPO SATURDAY

 Domare avdelning A/Judge phase A:
Mikael Laine FI

07.15 Samling grupp 1 och domare avdelning A vid samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår / Gathering to depart for group 1 and Judge phase A at meeting place A Vallentuna IP
09.15 Samling grupp 2 vid   samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår /Gathering to depart for group 2 for phase A at meeting place A Vallentuna IP
10.50 Samling grupp 3 vid samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår /Gathering to depart for group 2 for phase A at meeting place A Vallentuna IP
15.20-16.50 IPO-träning Vallentuna IP tävlingsplan
Ordning: Danmark, Finland, Sverige
30 min per landScheduled training IPO at Vallentuna IP
Order: Denmark, Finland, Sweden
30 min by country
IPO SÖNDAG /IPO SUNDAY

 Domare avdelning B/Judge phase B:
Morten Jensen DK

Domare avdelning C/Judge phase C:
Mattias Eriksson SE

07.00 Samling domare avdelning B vid tävlingsplanen Vallentuna IP/Gathering Judges phase B at competition arena Vallentuna IP
07.00 Provhund avdelning B/Testdog phase B
07.15 Startnummer 1 och 2 avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/Starts 1 and 2 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP
07.45 Startnummer 3 och 4 avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/Starts 3 and 4 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP
08.15 Startnummer 5 avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/Start 5 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP
08.45 Startnummer 6 och 7 avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/Starts 6 and 7 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP
09.15 Startnummer 8 och 9 avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/Starts 8 and 9 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP
11.40 Samling domare avdelning C vid tävlingsplanen Vallentuna IP/Gathering Judge phase C at competition arena Vallentuna IP
11.40 Provhund avdelning C/Testdog avdelning C
11.50 Startnummer 1 avdelning C/Start 1 phase C
12.05 Startnummer 2 avdelning C/Start 2 phase C
12.20 Startnummer 3 avdelning C/Start 3 phase C
12.35 Startnummer 4 avdelning C/Start 4 phase C
12.50 Startnummer 5 avdelning C/Start 5 phase C
13.20 Startnummer 6 avdelning C/Start 6 phase C
13.35 Startnummer 7 avdelning C/Start 7 phase C
13.50 Startnummer 8 avdelning C/Start 8 phase C
14.05 Startnummer 9 avdelning C/Start 9 phase C

Worddokumet