Bestämmelser

Regler för Nordiska mästerskapen

Regler för Nordiska mästerskapen finns på SBK

http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regler/

Inresa med hund

I Sverige håller vi hög standard kring hantering och transportering av hund. Dessa måste följas av samtliga som kommer för att tävla i Sverige. Regler för införsel av hund till Sverige följer EU (European Union) regelverk. För detaljerad information om gällande regler se Jordbruksverkets hemsida; www.sjv.se

Gränskontroll vid inresa med hund

Vid införsel av hund till Sverige ska svenska Tullen vara meddelad. För detaljerad information se Tullverkets hemsida; www.tullverket.se

Non-Swedish participates are responsible for obtaining information on the rules and regulations for reimporting into the owner’s native country.

Nationella tävlingsbestämmelser

För att få tävla i Sverige gäller specifika nationella regler som utfärdats av Svenska Kennelklubben, se webbplats

http://www.skk.se/prov-tavling/regler/